Världens enklaste

organisation

De bästa konsulterna ser till att de kan ägna sin tid, kraft och energi åt att förbättra och effektivisera sina kunders affärer. Den insikten är vägledande för hur vi på Repona bygger vår verksamhet.

Följaktligen har vi enklast tänkbara organisation. Förutom våra tjugofem skickliga konsulter finns en vd som leder och planerar verksamheten tillsammans med sin sekreterare. Dessutom har vi en konsultchef – en rutinerad konsult som delar sin tid mellan chefssysslan på kontoret och uppdrag ute hos kunder.

De extremt korta beslutsvägarna ger stor flexibilitet och effektivitet med ett minimum av byråkrati. Därigenom kan vi snabbt anpassa oss till och börja fungera i kundens organisation. Vår platta struktur gör det också enkelt för en enskild konsult att – vid behov – rådfråga eller ta hjälp av kollegorna. På så sätt har kunden alltid tillgång till Reponas samlade kompetens.

Alltsedan vi startade Repona hösten 2006 har det varit vårt mål att skapa en företagskultur som uppmuntrar samarbete och kreativa diskussioner medarbetare emellan.

Mer om Repona finns i vårt informationsblad.

Ladda ner informationsbladet som PDF