Våra kunder

är våra referenser

Det är svårt att överskatta betydelsen av ett väl fungerande affärssystem. Därför är det självklart viktigt att ha en stabil relation till sin systemkonsult. Vi strävar efter att åstadkomma långvariga förhållanden, eftersom det gör kunderna trygga och säkra att veta att de alltid finns hjälp och stöd att tillgå.

Förtroende bygger vi bland annat genom att hålla hög kvalitet i våra leveranser och ställa upp – även med kort varsel – när våra kunder behöver det. På liknande sätt har vår flexibilitet och kompetens gjort oss eftertraktade partner bland företag i södra Sverige i allmänhet och Skåne och Öresundsregionen i synnerhet.

Några av våra kunder är

 • AAK
 • ABU Garcia
 • Baxter
 • Bergendahls Food
 • Continental Foods
 • E.on
 • Findus
 • Formox
 • Husqvarna
 • Malmö Stad
 • Perstop
 • SKF
 • Tetra Pak
 • Vattenfall

Kontakta gärna oss om ni vill ha referenser.