Repona Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Repona samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:
https://www.datainspektionen.se/

Vilka personuppgifter samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar email, namn och kontaktuppgifter. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Hur kommer ni att använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vad vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni att lagra min information?

Lagringstiden varierar beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram till den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den. Du avprenumererar med att skicka ett email till unsubscribe@repona.com

Med vem delar ni min information?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av vår personal i Sverige. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

Var lagras min information?

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster och i arkiv (fysisk pappersdokumentation).
De lagrade uppgifterna nås av behörig personal. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå.

Vilka är mina rättigheter?

Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att Repona ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då att uppdatera texten på hemsidan.

Senast uppdaterad: 2018-05-25

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Mats Olsson
Repona AB
Magle Stora Kyrkogata 7
223 50 Lund

Mats.Olsson@repona.com