Tetra Pak Case Repona

Tetra Pak värdesätter expertisen
– ett långt och nära samarbete

Tetra Pak är världsledande inom kompletta lösningar för att processa, förpacka och distribuera livsmedel.
Tetra Pak är verksamma i mer än 170 länder. År 2017 uppgick nettoförsäljningen till 11,5 miljarder euro.

Koncernen har ett fristående IT bolag som ger support/utvecklar diverse systemlösningar till bolagen – system för exempelvis produktion, planering, inköp och försäljning. Kärnan i de flesta processer inom Tetra Pak är affärssystemet SAP/ECC. IT-bolaget har anlitat Reponas konsulter i mer än 12 år; i vissa fall för tillfälliga projekt men ett antal konsulter har varit på plats i flera år. Repona har främst varit delaktiga i utrullningar av SAP/ECC till nya bolag eller länder och i en rad förbättringsprojekt. Men det har också varit utveckling/installation av Hybris, Ariba och PI/PO.

– Reponas seniora konsulter är ofta med i förstudier av diverse större eller mindre projekt.

De ger support och hjälper andra konsulter interna/externa inför implementeringen av en lösning, berättar Hans Montelius som projektleder jobben för Tetra Pak och fortsätter:

– Våra konsulter har nyckelroller i många lyckade förbättringsprojekt med bra resultat.

Därför har ett antal av dem blivit kvar på Tetra Pak i många år; när ett projekt avslutats så har Reponas konsulter omgående blivit allokerade till nya projekt, i andra fall har de kallats tillbaka nästa gång deras expertis och kunskap behövs. Det är ett gott betyg, om något.

Här är några exempel på projekt som Reponas konsulter varit/är involverade i hos Tetra Pak:

• SAPs e-Document lösning
Lösning för elektroniska fakturor

• Trade Flow-ändringar
Justering av flöden pga. förändrade skatteregler samt automatisering.

• Inköpsprocess
Förändring och automatisering av inköpsprocess av råmaterial. Förbättringar, anpassning till nya krav, OM för godsmottagning.

• Ariba
Nyimplementation av Ariba P2O med diverse kundspecifika lösningar samt utrullning till Tetra Paks siter i (hittills) Europa, Kina och Nord-/ Sydamerika.

• Order Deadline Scheduling
En lösning för detaljerad leveransplanering utvecklades som bl.a. tar hänsyn till ruttbestämning, pick up-tider samt tidsåtgång för plock, pack och transport baserat på typ av gods.

• Hybris commerce
Utveckling av en kundinriktad hemsida på SAP hybris-plattformen. Anbud och order hanteras i SAP ECC. Ordern bevakas på hemsidan i hybrisplattformen.

• Chemical sales
Implementering av SAP EHS (Environment, Health and Safety) för att säkerställa att märkning och utskeppning av kemiska produkter följer gällande regelverk. Där ingår även en lösning för utskrift av kemiska etiketter per orderrad.

• VAT in GCC Countries Implementation
En lösning för de nya VAT-regler som infördes i Gulf-länderna 1/1 2018. Utmanande pga. Ändrade/oklara regler in i det sista samt att myndigheterna ändrade reglerna in i det sista.

• Product Fee in Hungary
Årsskiftet 2011/2012 introducerade Ungern en miljöavgift. Tetra Pak/Repona utvecklade en egen, automatiserad lösning.