Certifieringar

Certifieringar

Vi på Repona vill fira alla certifieringar som våra konsulter har gjort under året. Till att börja med gäller det Poonam Laddha och Mats Olsson som har certifierat sig i SAP S/4 HANA for Financial Accounting Associates, Ulrika Nilsson i SAP S/4HANA Sales och slutligen Jonas Egvärn och Fabien Berlingard som båda har certifierat sig i ABAP with SAP NetWeaver 7.50. Stort grattis till samtliga och nu är vi bättre rustade för en framtid med S4 HANA.

Nyheter