PARTNERS:

Värdefulla samarbeten och nätverk

Allt fler använder SAP i Sverige och världen, antalet ökar snabbt. Samtidigt växer affärssystemet i omfattning och komplexitet. För att kunna ge våra kunder service på den nivå som vi vill, krävs ett stort nätverk av kollegor, kunder, partners, leverantörer och personliga kontakter. Och goda relationer. Det har vi! Genom nätverket får Repona också många uppdrag, lösningar och rekryteringar. Kunder känner förtroende för oss. Det bygger vi genom att hålla hög kvalitet i våra leveranser och ställa upp när våra kunder behöver det. Det uppskattas!

Kontakta oss gärna om ni vill ha referenser!

Konsultmäklaren som får tag på den bästa SAP-kompetensen.

meone.se

För enkel app-utveckling.

neptun-software.com

För dokument- och informationsflöden.

xsuite.com

Vi tillhandahåller tjänster kopplade till SAP:s produkter.

sap.com

Sveriges bästa och mest aktiva SAP-nätverk.

sapsa.se