KUNDER:

Det handlar om att leverera.
Och om att skapa förtroende.

Betydelsen av ett väl fungerande affärssystem är enorm i de flesta verksamheter. Därför är det förstås viktigt att ha en bra relation till sin SAP-konsult. Och att omge sig med konsulter som förstår affärsnyttan och värdet av flexibilitet och långsiktighet. Vi strävar efter att skapa långvariga relationer där våra kunder känner förtroende för oss. Det bygger vi genom att hålla hög kvalitet i våra leveranser och ställa upp när våra kunder behöver det. Det uppskattas!

Kontakta oss gärna om ni vill ha referenser!

Repona och Perstorp - SAP-succé med gemensamt fokus

Perstorp är en världsledande koncern inom hållbar kemi och gröna produkter, med verksamheter i Europa, USA och Asien. 2014–2015 infördes SAP på den största produktionssajten i Perstorp. Ambitionen är att skapa en gemensam lösning för hela verksamheten.

Läs mer