Repligen igång i SAP S4

Repligen Sweden AB i Lund är ett bioteknikföretag som tillverkar kritiska ingredienser för läkemedel- och vaccintillverkning. Det senaste årets pandemi har inneburit att man har haft mycket mer att göra än vanligt. Trots det har man även tagit sig an uppgiften att införa ett nytt affärssystem. Efter ett projekt som senaste halvåret har intensifierats kom Repligen igång med sitt SAP S4 HANA system nu i början av maj. Tidigare har man inte arbetat med sina funktioner i ett samlat affärssystem, så det är många processer som nu smälter samman i ett enhetligt system. Projektmedlemmarna har varit väldigt engagerade och arbetet hårt. Detta har dock betalat sig väl genom att systemet har kunnat startats upp på ett mycket smidigt sätt. Repligen valde Repona som sin lokala stöttande partner.

Nyheter