Repona och Perstorp – SAP-succé med
gemensamt fokus

Perstorp är en världsledande koncern inom hållbar kemi och gröna produkter, med verksamheter i Europa, USA och Asien. 2014–2015 infördes SAP på den största produktionssajten i Perstorp. Ambitionen är att skapa en gemensam lösning för hela verksamheten. Med den senaste driftsättningen i Stenungsund, som sju konsulter från Repona genomförde mellan april 2017 och februari 2018, är tre av tio produktionssajter klara. Perstorp valde Repona för vår långa erfarenhet och för att vi kunde täcka upp alla de positioner som krävdes för projektet.

Att projektet och samarbetet mellan Repona och Perstorp blev en succé, beror till stor del på ett gemensamt fokus på att skapa förutsättningar för hållbarhet och kvalitet. Till exempel fanns det ett uttalat mål att minimera stressen för de inblandade nyckelpersonerna på Perstorp som fick ersättare för att helhjärtat kunna jobba med SAP-implementeringen. Lennart Påhlman som varit Reponas projektledare för jobbet på Perstorp summerar projektet:

– Vi levererade på utlovad tid, under budget och över förväntan. Det ger förstås en väldigt nöjd kund. Vi har deras förtroende och ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans. Vi vet ju att kunden har stora SAP-planer för hela koncernen.

Perstorp använder ECC version 6.08 och har valt att satsa på egen drift, förvaltning och underhåll.


”Jag anser att samarbetet med Repona utvecklats väldigt positivt och ser många bevis på att deras kultur, kompetens och långa erfarenhet skapar stort värde i både vår verksamhet och i våra projekt. Jag ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete med Hans och konsulterna! ”

Kim Lindborg
Global ERP Manager, Perstorp Group