Nyheter 2013

21 Nov 2013
Reponas årliga Företagsevent

Camilla

Camilla Ländin

Vi är väldigt glada att Reponas årliga Kundträff den 21 november, blev välbesökt av både nuvarande och blivande kunder.

Denna sammankomst tilldrogs på Kulturen i Lund, och dess åhörarsal. Efter en välbehövlig fika vid ankomsten drogs seminarium igång.

Först ut i föredragslistan var Lotta Möllebäck (Repona).

Att arbeta med validerade system

Lotta höll ett mycket intressant föredrag om att arbeta i ett validerat system. Dessa krav på validerade system kommer ursprungligen från läkemedelsbranschen och myndigheter. Systemet ställer väldigt höga krav på dokumentation och regler för ändringar och tester.

Mycket av dessa kan appliceras i andra branscher också för att säkerställa systemens drift.

 

Nästa föredrag hölls av Jonas Egvärn och Jyoti Singhania (båda Repona)

HANA – vad innebär SAPs senaste tekniska landvinningar?

Ett mycket uppskattat föredrag om den nya tekniken inom databaser. Här visades vad framtiden kräver av databashanteringen i takt med större och större databaser i kombination med krav på betydligt snabbare åtkomst. Här är HANA tekniken överlägsen alla tidigare databaser och för att inte säga ett MÅSTE i framtiden för allt fler företag.

 

Eva-Maria Fahrer (ADSIG)

IT-trender som påverkar företag under det kommande året/åren

Eva-Maria talade om de senaste trenderna inom IT. Den största och viktigaste trenden är Innovation. Hur hanteras det inom IT avdelningarna med en verklighet med begränsad IT budget och resurser?
Tips och ideer diskuterades.

 

Camilla Ländin (Prima Utveckling)

Härska eller härskna? Om härskartekniker och hur du hanterar dem.

Camilla höll ett bejublat föredrag om härskartekniker. Camilla som inom kort kommer att ge ut en bok i ämnet, gav många tankar och insikter om sina egna och andras beteenden. Många gånger är det omedvetna tekniker som man känner igen och ger tankeställare.

Många tack till alla föredragshållare för väl genomförda sessioner.

Kvällen avslutades med mingelmat och en trevlig Quiz.