Nyheter 2014

20 May 2014
Repona Roadeshow på VårImpuls 2014

Den 14 maj 2014 hade SAPSA sitt årliga SAP event VårImpuls på Malmömässan. Ett välbesökt event där Repona:s monter med en mobil supply chain lösning visades. Montern var väldigt välbesökt och uppskattad.

Med egen smart telefon scannas en QR kod, där en beställning kunde göras till vårt egna lager bestående av:

– Paraply
– Fribee
– Kylbag
– Gott & Blandat

Efter beställningen kom en bekräftelse i telefonen. Plockuppdrag kom automatiskt till lagerpersonalen som via handterminal scannade lagerhylla och produkt, för att säkerställa rätt artiklar plockades. Följesedel skrevs ut som bipackades leveransen, och som placerades i en utleverans box. Samtidigt fick beställaren ett SMS att leveransen är färdig att hämta i respektive utleveransbox. Slutligen fick beställaren sin faktura nästföljande dag via mail (med Repona:s bästa rabatt). Alla som var i montern och provade vår mobila lösning var med i en utlottning av bio-biljetter.

Vårimpuls1 Vårimpuls2

Följande personer är lyckliga vinnare:

Tobias Bengtsson – AAK
Anette Gustavsson – Findus
Ann-Louise Andersson – Findus
Kenneth Johansson – Eon
David Trolleryd – Bergendahls
Lisa Fors – Gambro
Kim Bildtmark – Högskola
Kajsa Olsson – Duni
Bosse Malmström – Flextrus
Per Alvarsson – Nibe