Nyheter 2014

8 Sep 2014
Repona tecknar samarbetsavtal med WMD

Repona och WMD har idag tecknat ett avtal om samarbete inom området work-flow och dokumenthantering kopplat till SAP.

WMD har smarta och enkla lösningar som är certifierade tredjepartsprodukter till SAP. WMD:s produkter stöder ett automatiserat flöde av dokument och godkännande inom olika arbetsprocesser i företaget. Resultatet blir ökad effektivitet och sparade pengar.

Exempel på arbetsflöden som stöds är fakturabehandling, in- och utgående e-faktura, attest av inköpsrekvisitioner och –order, godkännande av tid och omkostnader m.m. Det som framförallt tilltalar oss med WMD:s lösningar är att de är sömlöst integrerade med SAP, prisvärda och certifieringen garanterar framtida kompabilitet med SAP.

 

För mer information se WMD:s hemsida.